Duyuru

NÖBET EYLEMİ İFADE ÖRNEĞİ

shadow

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Merkez Yürütme Kurulu 17 Kasım 2017 gün ve 79 sayılı kararla; “10 Kasım 2017 tarihinde resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ hem ‘Psikolojik danışma ve Rehberlik hizmetinden’ yararlanan öğrenciler için hem de öğretmenler açısından önemli sorunlar yaratacaktır. Sorunlardan biri de ilgili yönetmeliğin 34. Maddesinin ff. Bendidir. 34/ff maddesi Rehber öğretmenlerin sınavlarda görev alabileceğini, belleticilik ve nöbet görevini ise yapacağını düzenlemektedir. Bu madde ile Rehber öğretmenlerin mesleki özelliklerine ve meslek ilkelerine aykırı şekilde yüklenen görevlerin eğitim ortamında çeşitli sorunlar yaratması kaçınılmazdır. Rehber öğretmen, öğrencinin gereksinim duyduğu anda ulaşması gereken nitelikte hizmet sunmaktadır. BU nedenlerle Eğitim Sen üyesi Rehber Öğretmenler 2017-2018 öğretim yılında (20 Kasım 2017 tarihinden başlayarak), mesleki ilkeleri ve öğrenci gereksinimleri dikkate alınmadan kendilerine verilen nöbet görevlerini yerine getirmeme” kararı almıştır.

EĞİTİM SEN, sendikal eylemler nedeniyle bırakınız üyelerine disiplin cezası verilmesini, disiplin soruşturması bile başlatılamayacağına inanmaktadır. Ancak eyleme katılanların ifadelerine başvurulabileceği göz önünde bulundurularak üyelerimiz için ifade örneği hazırlanmıştır. Hazırladığımız ifade örneği ile Merkez Yürütme Kurulumuzun kararlarını ekte gönderiyoruz.
Okul, kurum müdürlüklerine verilecek ifadeler ve soruşturma sonucunda üyelerimizden savunma istenmesi durumunda, üyelerimiz savunmalarında daha önce yazılı olarak ifadelerini verdiklerini ve bu ifadeyi tekrar ettiklerini belirtecektir.

Bu habere ait dosya:
için tıklayınız