Duyuru

İLKELERİMİZ

shadow

a) Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik
esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri
haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmaları
için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir.
Azınlığın çoğunluk olma haklarını korur.
b) Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan
örgütsel olarak bağımsızdır.
c) Eğitim Sen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde
yer alması yönünde pozitif ayrımcılık uygular. Kadın
üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde
yer almasını sağlar. Kadın sekreterliğini kadın
yürütür.